Šokių spektaklis „Raibuliai“ #2

Šokių spektaklis „Raibuliai“ (2017 – 2018 m.)

Grupės „Spokšok“ šokių spektaklyje „Raibuliai“ plėtojama vandens metafora, pasirinkta kaip būdas pažvelgti į žmonių santykius vyksmų ir judėjimų mūsų visuomenėje įtakoje. Žmonių srautų pasiskirstymo vietose šokami šokiai išreiškia laukimo ir santykių ilgesio, troškimo įsilieti į gyvenimo sroves bei atskirties – kai esi „išmesta(s) ant kranto“ – būsenas ir jausmus. „Raibuliai“ į paviršių iškelia klausimus apie atgaivą, ap(si)valymą – senas bendražmogiškas praktikas. Kaip jas iš naujo atrasti susvetimėjimo ir fragmentacijos sąlygomis?

„Jeruzalėje, prie Avių vartų, yra maudyklė, hebrajiškai vadinama Betzata, turinti penkias stogines. Jose gulėdavo daugybė ligonių – aklų, raišų, išsekusių, kurie laukė vandens sujudant. Mat kartkartėmis maudyklėn nusileisdavo angelas ir sujudindavo vandenį. Kas, vandeniui sujudus, pirmas įlipdavo į tvenkinį, pagydavo, kad ir kokia liga būtų sirgęs.“ (Jono 5. 2-4)

Šokio grupė „Spokšok“ (VšĮ „Dialogų portikas): D. Saulytienė, G. Veževičiūtė (R. Aliukonytė), V. Veževičienė, G. Žukauskienė (choreografė).
Muzika: A. Dvořák simfonijos „Iš naujojo pasaulio“, G. F. Handel „Vandens muzikos“, siuitos Nr. 2, C. Saint-Saëns, J. Juhola, A. Veževičiaus ir kt. kūrinių ištraukos.