Apie mus

„Dialogų portiko“ misija – kurti erdves susitikimui, atviram pokalbiui ir dialogui tarp žmonių su skirtingomis patirtimis, tarp bendruomenių ir tarp įvairių disciplinų – mokslo ir meno.

Susitikimai, kuriantys dialogui atviras bendruomenes –

  • menų studijos, pamokos, kūrybinės dirbtuvės – judesio, šokio, dramos, vizualiųjų menų;
  • teologinės ir filosofinės diskusijos;
  • pokalbiai aktualiomis temomis, kuriuose atsižvelgiama į atskirų disciplinų indėlį klausimų nagrinėjime;
  • spektaklių kūrimas;
  • susitikimai su žiūrovais;

Dialogas – tai, kas vyksta tarp pokalbio arba gyvenimo vyksmo dalyvių, priimančių vienas kito partnerystę. Tai – puikiausia terpė augti pažinime, plėstis supratime, išlikti jautriais ir kūrybingais.

Prisijunkite prie treniruočių, apsilankykite mūsų renginiuose. Lauksime Jūsų! Juk kiekvienas žmogus – naujas pasaulis…

„Dialogų portikas“ – savanoriškais pagrindais susibūrusių menininkų ir veiklių žmonių bendruomenė. Tai – nekomercinins projektas. Vertiname kiekvieno(s) indėlį, laisvanorišką dalinimąsi savo idėjomis ir talentais. Siekiame, kad veiklos būtų prieinamos visiems.

Bendradarbiaujame su įvairiomis organizacijomis ir bendruomenėmis, besirūpinančiomis žmogaus teisių įgyvendinimu.