Drebančios kojos ir…

„Drebančios kojos ir prislėgti žingsniai“ (2010 m.)

Kasdien rutinos midų siurbčiodami, nebepakeliame galvų ir nenusčiūvame, pajutę į mus alsuojančią didybę… Mūsų žingsniai – tarsi vaiduokliai, kurių aidas skelbia: “Laukiu išsipildymo…“ Savo nevilčiai statome piramides ir laidojam sveiką maištą katakombose. Griūdami bėgame paskui miglą ir gūžčiojam pečiais, o, kartais, pašaukti vardu, suklūstame…

Spektaklis – pasivaikščiojimas „Drebančios kojos ir prislėgti žingsniai“ – bandymas šokiu išreikšti šias negęstančios vilties nuotaikas. Mūsų prislėgti žingsniai – vilties liudininkai ir pranašai, ženklas mūsų drebančiose kojose.

Žingsnis buvo spektaklio kūrybos atspirtis ir vystomas segmentas,- skirtingai motyvuojamas, įgaunantis vis naujų spalvų. Toks sprendimas pasirinktas ne vien dėl pavadinimo, o kaip būdas įtraukti šokėjas į bendrą mokomąjį kūrybinį darbą.

Daugelis didžių kūrėjų kūrė žingsnių tema (S. Beckett, M. Graham ir kt.)

Ačiū, kad buvote kartu, mums žengiant pirmuosius kūrybinius žingsnelius!

Fotografija: Ieva Žukauskaitė