„Portiko“ mokykla

„Portikas“ – teologijos, filosofijos ir menų mokykla (2008 m. įkurta Klaipėdoje, nuo 2012 m. veikia Vilniuje)

Tai – erdvė teologijos, filosofijos bei meno studijoms, idėjų ir įžvalgų tyrimams, aktualios „tiesos“ ieškojimams,

pasaulio „žaizdų“ laboratorija, nuoseklaus mąstymo brandinimo į veiksmą inkubatorius, įvairiausių išraiškos būdų, priemonių bei kūrybinių sumanymų aruodas, susitikimo ir dialogo vieta, pažinimo mokykla.

Tikslas – iš(si)vadavimas nuo viso, kas griauna ar skurdina gyvenimą.

Uždavinys – brandinti žmogaus savivertės jausmą, kad jis galėtų naujai ir prasmingai veikti gyvenime.

„Portiko“ veikloje gali dalyvauti jaunuoliai ir suaugę žmonės, kurie

turi noro ir laiko mąstyti įvairiais klausimais;

turi ryžto lavintis teologijos, filosofijos ir/ arba menų dirbtuvėse;

mąsto apie savo misiją ir/ arba pašaukimą;

• trokšta prasmingo ir kūrybingo gyvenimo;

ieško bendražygių;

Kaip? Kaip vyksta pokalbis tarp skirtingų disciplinų? Kaip galiu dalyvauti gyvenimo „realybės“ transformacijoje?

Žvelk, vertink, veik! Mokykloje „Portikas“ naudojamės Išsivadavimo teologijos trijų etapų hermeneutiniu metodu kaip studijų ir veiklų matrica.

Dalyje „Žvelk“ gilinamės į asmenines studijuojamo reiškinio patirtis, į tai, kas jaudina, skaudina, žaloja mus arba kitus. Socialiniai mokslai pasitelkiami, siekiant pažvelgti į reiškinį plačiau.

Dalyje „Vertink“ aiškinamės, kaip reiškinys buvo traktuojamas filosofų ir teologų; kokie mąstymo būdai jį suformavo ir koks mąstymas galėtų teikti vilties ir optimizmo, koks – inspiruoti pokyčio siekiančius veiksmus.

Dalyje „Veik“ siekiame konkretaus pokyčio – aiškinamės, kaip turėtų pasikeisti mūsų elgesys, bendruomeninės praktikos, mąstymo būdas, atsižvelgiant į ankstesnių etapų studijų atradimus. Menų studijos ir dirbtuvės „Portike“ – organizuota mąstymo ir gyvenimo būdų paieška, tyrimas, ištyrimas, patyrimas ir galimybių išraiška.