Išminties žaidimai

„Išminties žaidimai“ (2011 m.)

„Argi nešaukia Išmintis, ar nekelia balso supratimas?“ (Patarlių kn. 8; 1)

“Juk Išmintis judresnė už visa, kas juda; ji apgaubia visus daiktus ir pripildo savo tyrumo.” (Išminties kn. 7; 24)

Išmintė – žaidžianti su Išmintimi.

„Išmintis lydi į rimtumo ir juoko pusiausvyrą, –  gebėjimą suderinti būties tragizmą su linksmu pasitikėjimu, susižavėjimu ir įsitraukimu į gyvenimo žaidimą.“

Būna atvėrimų ir nuojautų, kurios negali būti išsakytos, jos gali būti tik atliktos. Žaidime – šokyje, kūno ritmikoje ir skambesy,  tai, ką numanome ar ko trokštame, tai, kas gali būti, tampa įkūnyta, matoma ir suvienyta, tačiau tuo pat metu išlieka neišplepėta, paslėpta ir apsaugota.“ (Hugo Rahner)

Žaidimas su Išmintimi – tai šokis, kuriame dalyvauja visas kosmosas. Šokis – jo energija ir jo choreografija – atskleidžia, koks įvairus gali būti gyvenimo patyrimas.

Šokio spektaklis „Išminties žaidimai“ – bandymas prisiliesti prie senųjų Išminties vaizdinių ir judesiu perteikti Jos veikimo būdus.

Spektaklį kūrė: režisierė ir choreografė – G. Žukauskienė; dailininkė – J. Parnarauskienė

Trukmė – 40 min.

Fotografija: Renata Sondaitė